Co znamená fáze učení v Meta správci reklam pro vaše kampaně?

Správně nastavená reklama na Facebooku a Instagramu může zásadně ovlivnit vaše podnikání. Co znamená, když je kampaň ve fázi “učení”?

Placenými reklamami se to na sociálních sítích v poslední době opravdu hemží a reklamního prostoru pro jednotlivé inzerenty je stále méně a méně. To, co ale vidíte jako běžný uživatel, je jen špička ledovce. V pozadí Meta Business Manager se skrývá ohromné množství možností a cest, které pro tento výsledek musí marketingový specialista projít. Správné nastavení, cílení, vhodné zvolení kreativ, přesné nastavení analytiky a následná optimalizace všech kampaní nejsou jedinými stěžejními kroky k úspěchu. Sledovat se musí i fáze, ve které se kampaň právě nachází. A největší otazník mají naši klienti většinou u fáze “učení”, proto vám ji v tomto článku co nejjednodušeji přiblížíme.

Fáze kampaně najdete ve sloupci Doručování

Koncept, aktivní, učení, dokončeno a vypnuto. To jsou jednotlivé fáze, kterými si projde každá kampaň. Význam všech je více než jasný. Až na tu jednu. Fáze učení je mnoho klientům nejasná a smutné je, že ani specialisté si s ní často neví rady. “Učení” je totiž čas, během kterého Meta zjišťuje, jak nejlépe a nejefektivněji tu konkrétní kampaň doručovat. Sleduje, jak na ni uživatelé Facebooku a Instagramu reagují a podle toho hledá a případně zužuje cílovou skupinu. Faktem však je, že systém doručování se nikdy učit nepřestane. Mapování uživatelského chování nikdy nespí. V této fázi to ale může ovlivňovat výkonnost dané kampaně v reklamním účtu. 

Co se děje s vaší kampaní ve fázi učení?

  • Systém zjišťuje, jaký způsob doručování je pro vaši kampaň nejlepší
  • Cena za výsledek je většinou o poznání vyšší
  • Kampaně nejsou tolik efektivní a mohou mít výkyvy 
  • Při špatném zacházení je riziko, že se kampaň z této fáze nikdy nedostane

Zjednodušeně: Systém doručování během fáze učení vynakládá mnohem větší úsilí k tomu, aby mohl vaši reklamu následně dostat přesně tam, kam ji dostat potřebujete – mezi co nejvíce relevantních lidí, kteří budou tvořit požadované konverze (či plnit jiné cíle podle nastavených cílů jednotlivých kampaní).

Přibližně po 50 konverzích by se stádium kampaně mělo ustálit

Systém potřebuje zaznamenat okolo 50 konverzí k naučení se všeho potřebného a posunutí kampaně do fáze “aktivní”. Některé kampaně se ale z fáze učení dostávají těžce, nebo dokonce vůbec. A to se většinou děje kvůli chybnému jednání specialisty nebo velmi nízkému rozpočtu na Meta reklamy v rámci jedné kampaně. Zde je důležité pamatovat na to, že Meta sbírá ke každé sadě reklam události (např. konverze) zvlášť - tj. pokud máte nižší rozpočet, méně segmentujte a snažte se mít i méně kampaní v reklamním účtu.

Čemu se vyhnout, aby se kampaň z fáze učení dostala co nejrychleji? 

  • Neupravujte kampaně, když se nachází ve fázi učení. Nechte systém doručovaní si nejprve zvyknout na jedno nastavení a poté můžete jemně optimalizovat.  
  • Nastavení kampaně promyslete dostatečně dopředu, abyste po jejím spuštění nemuseli dělat zásadní změny. Ty by fázi učení totiž mohly opět spustit. 
  • Je to i o správném rozpočtu. Pokud systému uvolníte peněz málo, učit správné doručování může být klidně i nereálné, což může vyvolat stav “učení omezeno”.

V ideálním případě je tedy nejlepší, vytvořit kampaň s promyšlenou strategií, vhodným cílením, perfektní kreativou a úměrným rozpočtem tak, abyste po jejím spuštění nemuseli nic zásadního měnit - minimálně do té doby, než kampaň úspěšně nevyjde z fáze učení.

Učení omezeno

Stav, který ve sloupci Doručování vystřídá fázi učení v momentě, kdy kampaň nedosáhne potřebného počtu událostí / akcí k naučení se. V takovém případě je potřeba najít problém, kvůli kterému nebylo dosaženo požadovaných konverzí. Nejčastější příčiny mohou být nízký rozpočet, příliš úzký okruh uživatelů nebo nevhodně zvolená kreativa v reklamě.

Nevíte si stále rady?

Obraťte se na nás a vyhněte se nepříjemnostem, které může chybné zacházení s Meta Business Managerem způsobit. My s vámi probereme veškeré vaše cíle, rozpočty a strategie a nastavíme skutečně výdělečné reklamy, ladně proplujeme fází učení a budete přesně tam, kde se budou nacházet vaši potenciální zákazníci.